Stichting CoderDojo Nijmegen heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te brengen met programmeren. We doen dat al 2,5 jaar via maandelijkse bijeenkomsten (Dojo’s). Daarnaast hebben we de ambitie om kwalitatief goed (open source) instructiemateriaal te maken en willen we andere CoderDojo’s in de regio actief ondersteuning bieden. Zover zijn we nog niet, we hebben eerst een stevige financiële basis nodig. Sinds 23 maart 2017 is CoderDojo Nijmegen een stichting en vanaf dat moment kunnen we eigenlijk pas actief fondsen werven. En met succes!

StITProStitPro, de Stichting IT Projecten, heeft als eerste subsidieverstrekker 7500 euro (verdeeld over 3 jaar) toegezegd aan onze stichting. Daar zijn we ongelofelijk blij mee en we willen hen dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdrage! De stichting StITPro geeft in brede zin subsidies voor het stimuleren en uitvoeren van wetenschappelijk onderwijs én onderzoek. We zijn dan ook best trots dat CoderDojo Nijmegen tot deze doelstelling wordt gerekend.

Momenteel doorlopen we als stichting het proces om erkend te worden als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Erkenning van de ANBI status zal het in de toekomst gemakkelijker maken om steun te vinden voor onze projecten.