logo CoderDojo

Stichting CoderDojo Nijmegen

Wat is Stichting CoderDojo Nijmegen?

De stichting CoderDojo Nijmegen wil kinderen op jonge leeftijd in staat stellen hun interesse voor IT te ontdekken en te ontplooien. De gemiddelde ouder en/of leerkracht heeft onvoldoende kennis en middelen om kinderen te laten verdiepen in IT, anders dan als consument. Tegelijkertijd is de IT een vakgebied dat zich razendsnel ontwikkelt. Het is daarom zinvol om je hierin zo vroeg mogelijk te verdiepen.

De stichting CoderDojo Nijmegen plaatst jonge kinderen in de rol van producent van IT (games, websites, etc.). Op deze manier kunnen kinderen experimenteren met hun digitale omgeving en worden ze bewust van de werking ervan. Naast bewustwording maakt de stichting CoderDojo Nijmegen het voor kinderen mogelijk om op jonge leeftijd een eventuele passie te ontdekken in een vertrouwde omgeving. Door de kinderen zelf de controle te geven over het leerproces, wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en leren ze van en met elkaar.

Door het steunen van en samenwerken met gelijkgestemde organisaties zet de stichting CoderDojo Nijmegen zich in voor bewustwording en meer, beter en toegankelijker IT-onderwijs.

Wat doet CoderDojo Nijmegen?

CoderDojo brengt kinderen in aanraking met IT. We laten jonge mensen zien hoe ze zelf een game of website kunnen bouwen. Zo kunnen kinderen op jonge leeftijd ontdekken of ze programmeren leuk vinden; ook als hun ouders geen IT-achtergrond hebben en er op de basisschool weinig aandacht voor is. Bij CoderDojo kunnen kinderen (ninja’s) in een vriendelijke omgeving experimenteren en ontdekken.

CoderDojo Nijmegen organiseert maandelijks gratis IT workshops (Dojo’s) voor kinderen tussen 7 en 17 jaar. Tijdens die workshops bouwen de kinderen games, apps, websites en meer. De stichting is opgericht om naast de organisatie van workshops ook andere activiteiten te kunnen ontplooien. Zo maakt CoderDojo Nijmegen lesmateriaal dat ook bij andere CoderDojo’s kan worden gebruikt. Ook schaft CoderDojo Nijmegen materiaal (robots, computers, electronica) aan voor gebruik tijdens Dojo’s. Daarnaast kan de stichting andere Dojo’s ondersteunen met kennis en materiaal, zodat meer kinderen in aanraking kunnen komen met IT.

Bovenstaande is iets wat elk van de, ongeveer 1000, CoderDojo’s in de wereld probeert te doen. Daarnaast worden er internationale evenementen georganiseerd: bij EUDojo laten kinderen aan europarlementariërs zien hoe (belangrijk het is dat) zij leren programmeren.

Het bestuur

Esther van Popta Esther van Popta voorzitter LinkedIn

Leo Willems Leo Willems penningmeester LinkedIn

Bas Hopman Bas Hopman secretaris LinkedIn

Daan Willems Daan Willems algemeen bestuurslid LinkedIn

Rianne Kooi Rianne Kooi algemeen bestuurslid LinkedIn

Contactgegevens

Stichting CoderDojo Nijmegen
Nijhoffstraat 5
6524 AT Nijmegen

RSIN: 857425948
Bank: NL38 RABO 0317 6808 70

Email: 𝗌𝗍𝗂𝖼𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀@𝖼𝗈𝖽𝖾𝗋𝖽𝗈𝗃𝗈-𝗇𝗂𝗃𝗆𝖾𝗀𝖾𝗇.𝗇𝗅

Downloads

Beleidsplan
Jaarverslag 2023
Statuten
Huishoudelijk Reglement
Protocol Veiligheid